תנועת "עתידנו"- למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל פועלת מאז שנת 2007. התנועה קמה מתוך התארגנות ספונטנית של עובדות ועובדים סוציאליות/ים ונקראה בתחילת הדרך 'מטה המאבק למען עתיד העבודה הסוציאלית'.

התנועה שמה לה למטרות לקדם מאבק על שיפור תנאי השכר של העובדות/ים הסוציאליות/ים, לעצור את הפגיעה שגורמת הפרטת השירותים החברתיים בעובדות/ים ובלקוחות ולהילחם על מעמדו ועתידו של המקצוע . תנועת עתידנו רואה בדאגה את קריסתה של מדינת הרווחה בישראל ומעוניינת להפוך את ציבור העובדות והעובדים הסוציאליים לשחקן משמעותי וקובע בזירת המדיניות החברתית- כלכלית במדינת ישראל, זאת כפועל יוצא של עבודתנו ומומחיותינו.

 

 

תהליך ההרשמה לתנועה נמשך בכל עת

מוזמנות ומוזמנים להצטרף לעשייה